Umberto Eco mbi dijen

Dija është, në thelb, përzgjedhja e ushtruar mbi informacionin që na vjen. Sepse informacioni mund të dëmtojë dijen, siç ndodh sot me internetin, pasi ky na përcjell shumë gjëra. Shumë gjëra, të thëna të tëra së bashku, përbëjnë atë që quajmë zhurmë. Dhe zhurma nuk është mjet që të çon tek dija. A ka një mënyrë që marrësi i sotëm i informacionit të gjejë rrugën e duhur në këtë oqean shtremëbrimesh dhe rrenash? Ka. Të lexojë libra para se të shfletojë gazeta e portale.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.