Thenie per diturine

Dituria është fuqi. – Francis Bacon

Duhet dituri e konsiderueshme vetëm sa për të kuptuar shtrirjen e injorancës suaj. – Thomas Sowell

Përfundimi i madhi jetës nuk është dituria por veprimi. – Francis Bacon

Dituria dhe fuqia njerëzore janë sinonime. – Francis Bacon

Nuk duhet të pyesësh pa dituri. – W. Edwards Deming

Mungesë diturie… ky është problem. – W. Edwards Deming

Kërkimi krijon dituri të re. – Nil Armstrong

E vetmja e mire është dituria, dhe e vetmja e keqe është injoranca. – Herodoti

Populli jonë në shumë raste jo që po tregohet i pa ditur, por edhe po tregohet se nuk e do diturinë dhe se ka dëshirë të han supë me bisht luge. – Skender Mustafi

Dituria vije, por mençuria mbetet. – Alfred Lord Tennyson

Shkenca është nëna e diturisë, por opinion ushqen injorancën. – Hipokriti

Dituria është si paraja: për të pasur vlerë duhet qarkulluar, dhe në qarkullim mund të rritet në sasi dhe, me shpresë, edhe në cilësi. – Louis L’Amour

Mençuria është dituri që është bërë pjesë e njeriut. – Orison Swett Marden

Dituria e të mundshmes është fillimi i lumturisë. – George Santayana

Dituria jonë mund të jetë e fundme. Përderisa injoranca jonë në domosdoshmëri duhet të jetë e pafund. – Karl Popper

Jeta e mire është e inspiruar nda dashuria dhe e udhëhequr nga dituria.  – Bertrand Russell

Dituria ngadalë ngritë atë që injoranca brenda një ore rrënon. – George Eliot

Funksioni i diturisë është të tejkalojë përvojën njerëzore, jo të zhytë atë. – Susan Hubbard

Pakica mund të tregojnë çfarë dine gjithashtu pa treguar çfarë nuk dine. Ivan Panin

Duhet të jetosh vërtetë për t’i njohur gjërat. – Dan Simmons

Dituria e gjërave të dobishme është një çantë e humbur rrallë. – Edward Counsel

Ne jemi trajnuar të besojmë dhe të mos dimë. – Brian Herbert

Dituria e vërtetë qëndron në të diturit se nuk dini asgjë. – Sokrati

Të dish, është ta dish se s’di asgjë. Kjo është domethënia e diturisë së vërtetë. – Sokrati

Dituri është të diturit se ne nuk mund të dimë. – Ralph Waldo Emerson

Të gjithë njerëzit kanë lindur me një hundë dhe dhjetë gishta, por asnjëri nuk ka lindur me diturinë e Zotit. – Volteri

Ku është e tërë dituria që humbëm me informacionet? – T. S. Eliot

Tërë diturinë që kam secili mund të e përvetësojë, por zemra ime është vetëm e imja. – Johann Wolfgang von Goethe

Shkenca është mënyrë e të menduarit shumë më shumë  se sa trup i diturisë. –Karl Sagan

Më  mirë  mos di asgjë  se sa të  dish shumë  gjë ra në  gjysmë . – Fridrih Niçe

Ata që  dinë , veprojnë . Ata që  kuptojnë , i mësojnë  të  tjerët. – Aristoteli

Dituria e askujt nuk mund të tejkalojë përvojën. – Xhon Lok

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.