Thenie nga Makiaveli

1- Politika nuk ka lidhje me moralin.

2 -Një princi nuk i mungojnë kurrë arsyet legjitime për të thyer premtimin e tij.

3 -Një sundimtar i mençur nuk duhet ta mbajë besën kurrë nëse duke bërë kështu do të jetë kundër interesave të tij.

4 -Para së gjithash, armatosu.

5 -Përfitimet duhet të jepen gradualisht, dhe në këtë mënyrë ato do të shijohen më mirë.

6 -Sipërmarrësit janë thjesht ata që e kuptojnë se ka pak ndryshim mes pengesë dhe mundësisë. Dhe janë në gjendje t’i kthejnë të dyja në avantazhin e tyre.

7 -Urrejtja është fituar me anë të veprave të mira aq shumë sa me anë të veprave të këqija

8 -Ai që dëshiron të jetë i bindur duhet të dijë se si të komandojë.

9 -Kështu del se pothuaj që të gjithë Profetët e armatosur kanë qenë fitimtarë, dhe të gjithë profetët e paarmatosur janë shkatërruar.

10- Unë nuk jam i interesuar në ruajtjen e status quo-së, unë dua ta shkatërroj atë.

11- Nëse duhet bërë një lëndim ndaj një njeriu, atëherë ai lëndim duhet të jetë shumë i rëndë saqë nga hakmarrja e tij të mos kesh aspak frikë.

12 -Është kënaqësi e dyfishtë të mashtrosh mashtruesin.

13- Është shumë më e sigurt kur ta kanë frikën, sesa kur të duan.

14- Nuk e nderojnë titujt njeriun, por njeriu i nderon titujt.

15 -Njerëzit janë shumë të thjeshtë dhe shumë të prirur për t’iu bindur nevojave të menjëhershme saqë një mashtruesi nuk do t’i mungojnë kurrë viktimat për mashtrimet e tij.

16 -Njerëzit ngjiten nga një ambicie tek një tjetër: së pari, ata kërkojnë të sigurojnë veten kundër sulmit, dhe pastaj ata i sulmojnë të tjerët.

17 -Një bir nuk mund ta durojë me qetësi humbjen e babait të tij, por humbja e trashëgimisë së tij mund ta çojë atë në dëshpërim.

18- Mendjet njerëzore janë tre llojesh: e para të afta për të menduar për veten, e dyta të afta për të të kuptuar mendimet e të tjerëve dhe e trete nuk është as e aftë të mendojë për vete dhe as të kuptojë mënyrën si mendojnë të tjerët. E para është ekselenca e lartë, e dyta është ekselenca dhe e treta është e pavlerë.

19- Nuk ka asgjë më të vështirë për të marrë në dorë, më të rrezikshme për të kryer, apo më të pasigurte në suksesin e vet, se sa të marrësh udhëheqjen gjatë hyrjes në një rend të ri të gjërave

20- Asgjë e madhe nuk është arritur ndonjëherë pa rrezik.

21- Lufta nuk shmanget; ajo mundet vetëm të shtyhet, në avantazh të të tjerëve

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.