Thënie nga Demokriti

“Për njeriun e mençur dhe të mirë, e gjithë bota është atdhe.”

“E mira nuk nënkupton vetëm të mos bësh keq, por për më tepër të mos dëshirosh të bësh keq.”

“Gjithkund njeriu e fajëson natyrën dhe fatin, edhe pse fati i tij zakonisht është jehona e karakterit dhe pasioneve të tij, të gabimeve dhe të dobësive të tij.”

“Asgjë nuk ekziston përveç atomeve dhe hapësirës; çdo gjë tjetër është vetëm përceptim.”

“Duke dëshiruar pak, njeriu e bënë veten të pasur.”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.