Them: bëj – Octavio Paz

Midis asaj që shoh dhe them,
midis asaj që them dhe nuk them,
midis asaj që nuk them dhe ëndërroj,
midis asaj që ëndërroj dhe harroj,
poezia.
Rrëshqet
midis po-së dhe jo-së:
thotë:
atë që unë nuk them,
nuk thotë,
atë që unë them,
ëndërron
atë që unë harroj,
Nuk është një e thënë:
është një e bërë.
Është një e bërë
që është një e thënë.
Poezia
thuhet dhe dëgjohet:
është e vërtetë,
Dhe porsa them
është e vërtetë,
zhduket.
Mos është kështu më e vërtetë?
Ide e prekshme,
fjalë
e paprekshme:
poezia
shkon dhe vjen
midis asaj që është
dhe asaj që nuk është.
End pasqyrime
dhe i ç’end prapë.
Poezia
mbjell sy në fletë,
mbjell fjalë në sy,
Sytë flasin,
fjalët vështrojnë,
vështrimet mendojnë.
Dëgjoj
mendimet,
shoh
ato që themi,
prek
trupin e idesë,
sytë
mbyllen,
fjalët hapen.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.