Pse të besosh në Zot? Përgjigjet Kierkegaard

“Njeriu vjen në jetë me gjithçka, i pajisur me jetë materiale dhe me shpirt. Gjithçka na është dhënë që mendja jonë të pasurohet sa më tepër që është e mundur. E vërtetë, supozohet që do të vuajmë, por në asnjë moment unë nuk e kam humbur shpresën. Fuqishëm i kam bërë ballë jetës”

“I kam kërkuar kohë më parë Zotit të më japë zellin dhe durimin e nevojshëm që unë ta kryej detyrën të cilën ai vetë ma ka dhuruar. Unë arsyetoj nga ekzistenca, jo përreth ekzistencës. Duhet ta kërkojmë Zotin, por ndonjëherë mëkati ynë na pengon që ta bëjmë këtë”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.