Poezi dashurie nga Fatos Arapi

fatos arapi arratisje
SI S’TE DESHA PAK ME SHUME
Unë e deshapërtejvdekjes,
Ashtudashurovaunë
Edhepraps’iafal dot vetes:
S’is’edeshapakmëshumë…
Pak mëshumëkushpirtithyhet,
T’i them ndarjes: – Prit, ca pak…
Tëgënjejmëmallinqës’shuhet,
Kujtimintëgënjejmëpak.
Përtejvdekjes, përtejbotëve,
Atjekunis “ca pak” tjetër,-
AsajqëmërrimesZotave:
“Si s’tëdeshapakmëtepër…”.
*
ATA QË DASHUROJNË AKOMA
Ata qes’kane buke,
kur tekujtojnebuken,
ty dhemua le tekujtojne.
Ata qes’kanezjarr,
kur tekujtojnezjarrin,
ty dhemua le tekujtojne.
Tepagjumet e botes,
me syrinhapursinata,
ne mesnaten e tyre
ty dhemua le tekujtojne.
Ata qekanevdekur
dhedashurojneakoma,
ty dhemua le tekujtojne.
*
EDHE SONTE…
Edhesonte ne kurrizin e rruzullit
do tegjejmenje cope vend
kuteuletdashuriajone.
Edhesonte, ne çeturine e qiellit
do tekerkojmeyllin,
qeipanevojshem, mbikokenandriçon.
Dhediçkategezueshme,
per t’ithenenjeri-tjetrit, do tegjejmeedhesonte…
*
TI DO TË MË DASHUROSH PATJETËR
Kyqielliprillit pa ty ështëivjetër.
shkonnjëtrishtim e ja kuvjennjëtjetër.
Nëmallintëndkykarafiliegër,-
Ti do tëmëdashuroshpatjetër!
Nësytë e tudiejtëvegjël
e ndezënnatëndheditënendezën.
Mirësot,posidurohet pa ty nesër?
Ti do t’mëdashuroshpatjetër.
Kapërcej ty e kapërcevaveten,
dhepërtejveteskapërcevjetën,
dhepërtejjetëskapërcevavdekjen,
I hapakrahëttëpushtoj ty vetëm:
Ti do t’mëdashuroshpatjetër! 
*
TI DO VISH
Ti do vish, e dashur, sis’dovish?
Kur e di se une ty tepres
duke ndjer’ frymemarrjen e vet mbremjes
duke ndjer’ frymemarrjen e vet pritjes
duke ndjer’ frymemarrjen e vetmise
Ti do vish, e dashur, sis’dovish?
Kur e di qeunepotemundnja,
rrethvetvetesrruzullin do vertitnja
sinjeportokall’ ne doren time-
terrjedhekohashpejt
…………e titevish…
 
 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.