Pjesë nga fjalimi i Jimmy Reid – Glasgow University (1971)

“Refuzoni presionet e fshehta në shoqëri, që do topisin mundësitë tuaja për çfarëdo që ndodh rreth jush, që do shkaktojnë heshtje përpara padrejtësisë, që të mos vini në rrezik mundësitë tuaja të promovimit dhe të përparimit. Kështu nis dhe para se ju ta mësoni ku jeni, do jeni bërë një anëtar i paguar i kutisë së minjve. Çmimi është shumë i lartë. Ai përfshin humbjen e dinjitetit dhe shpirtit të njeriut.”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.