Parmenidi dhe Filozofia e Ekuilibrit të vazhdueshëm

“Çfarëdo që është – është, dhe ajo që nuk është nuk mund të jetë”.

Parmenidi ishte një filozof para-Sokratik nga qyteti Elea në Magna Graecia. Besohet se ai jetoi në fund të shekullit të gjashtë ose në fillim të shekullit të pestë para Krishtit, dhe ai konsiderohet si babai i metafizikës, pasi ka themeluar shkollën shumë të shquar të filozofisë Eleatike. Ai e kishte origjinën nga një familje e pasur, duke qenë një person i njohur dhe me ndikim në Elea.

Parmenidi shkroi vetëm një vepër të njohur, shpesh të referuar si Mbi Natyrën, dhe vetëm disa fragmente të kësaj vepre i kanë mbijetuar gjithashtu provës së kohës. Shkrimet e Parmenidit vlerësohen se përmbajnë argumentin e parë të qëndrueshëm të filozofisë dhe një nga digresionet e para në konceptin e qenies. Ndikimi i Parmenidit është i pamohueshëm, pikëpamjet e tij janë ende të rëndësishme edhe sot e kësaj dite.

Filozofia e Parmenidit bazohet tek fakti se universi është në ekuilibër të vazhdueshëm, se gjërat ose ekzistojnë ose nuk ekzistojnë dhe ato nuk mund të ndryshojnë. Gjithçka ekziston si pjesë e një natyre të pandryshueshme dhe ajo që ne mund të vërejmë si transformime janë thjesht paraqitje iluzore. Prandaj, natyra e universit është e përhershme.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.