Me e dashtë Lejlanë..

 Me dashtë Lejlanë asht bukur, ama
 Me kenë Mexhnun asht tjetër, tjetër gja .
 Me u dehë asht bukur, ama
 Me kenë esell asht tjetër, tjetër gja.
 
 Me u dashtë asht bukur, ama
 Me kenë mik asht tjetër, tjetër gja .
 Me kenë zjarr asht bukur, ama 
 Me kenë i shkrimë asht tjetër, tjetër gja
 
 Me kenë në kërkim asht bukur, ama
 Me u ndalë asht tjetër, tjetër gja 
 Me kenë besnik asht tjetër gja , tjetër gja. 


 Popullore; përkthyer nga  Alban Kali 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.