Khalil Gibran – Bijtë

Dhe një grua që

mbante një foshnjë në gji tha:

Na fol për bijtë

 

Dhe ai tha:

 

Fëmijët, janë përgjigjet që jeta i jep secilit prej nesh,

ata jane esenca e buzëqeshjes suaj

Janë gjaku dhe mishi i mishit tuaj,

por jo gjaku dhe mishi juaj

Janë bijtë e bijat e Etjes

që ka Jeta për veten

vijnë përmes jush, por jo nga ju e

megjithëse jetojnë me ju

nuk ju përkasin

Dhurojuni gjithë dashurinë tuaj

por jo tuajat mendime

Ata kanë mendimet e tyre

Mund t’u ofroni strehë trupave

por jo shpirtrave të tyre

sepse ata banojnë në shtëpinë e së nesërmes

ku nuk ju lejohet të hyni

as edhe në ëndërr

Mund të provoni të jeni të ngjashëm me

ta por jo ti bëni të ngjashëm me veten

Sepse Jeta, është një rrugë

që vazhdon gjithnjë përpara

e nuk ndalet në të shkuarën

Ju jeni Harqet nga të cilat

si shigjeta të gjalla

bijtë lëshohen përpara

Harkëtari shënon shtegun e pafundësisë

e ju mban fort

derisa shigjetat nisen shpejt e larg

Besojini Harkëtarit

sepse siç ka për zemër fluturimin e shigjetës,

ka dhe qëndrueshmërinë e harkut…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.