Këshillat e Mary Oliver rreth të shkruarit

Kam lexuar në mënyrën sic një person mund të notojë, për të shpëtuar jetën e vet. Kam shkruar në atë mënyrë, gjithashtu – Mary Oliver

Lista dhe foljet do t’ju fusin në rrugë të thatë. 
Për të imituar ose jo – pyetja kënaqet lehtësisht. Problemet e mos imitimit janë më të mëdha se rreziqet e imitimit.
Gjithmonë kujto – veprën nuk e bën narratori. Fjalët e bëjnë veprën.
Kërko për folje muskuloze, mbiemra të saktësisë.
Ideja duhet të shtyjë fjalët. Kur fjalët drejtojnë idenë, është e gjitha pastrim dhe shkëlqim, shtjellim, flluska ajri, pjerrësi, pompë, fryrje, shtrëngim.
Mos e mbyllni poezinë sic e keni hapur, përveç nëse emri juaj është Blake dhe keni shkruar një poezi për Tyger.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.