Këshilla e Tarkovskit për të rinjtë: Mësoni të shijoni shoqërinë e vetes tuaj

-Çfarë do të dëshironit t’u thoni njerëzve?

-Unë nuk e di … Mendoj se do të doja të them vetëm se ata duhet të mësojnë të jenë të vetëm dhe të përpiqen të shpenzojnë sa më shumë kohë të jetë e mundur me veten. Unë mendoj se një nga gabimet e të rinjve sot është se ata përpiqen të rrinë së bashku rreth ngjarjeve që janë të zhurmshme, gati agresive në kohë. Kjo dëshirë për të qenë së bashku për të mos u ndjerë vetëm është një simptomë fatkeqe, sipas mendimit tim. Çdo person duhet të mësojë nga fëmijëria se si të kalojë kohë me veten. Kjo nuk do të thotë se ai duhet të jetë i vetmuar, por nuk duhet të mërzitet me veten, sepse njerëzit që rriten të mërzitur në shoqërinë e tyre më duken në rrezik, nga pikëpamja e vetëvlerësimit.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.