Katër virtytet kryesore sipas Aristotelit

Çfarë cilësish i duhen dikujt për të shfrytëzuar kontrollin e brendshëm të mendjes së tij? Ndoshta mësimi i dytë më i rëndësishëm mbi lumturinë erdhi nga studenti i Platonit, Aristoteli, katër virtytet kryesore të të cilit zgjerohen në mësimet e Platonit për arritjen e lumturisë.

Me praktikë të mjaftueshme, njeriu mund t’i përdorë këto tipare të karakterit pa menduar për këtë dhe mund të jetojë me lehtësi dhe lumturi.

Vlera e parë kryesore është vetëpërmbajtja. Për Aristotelin, vetëpërmbajtja është rruga e mesme midis teprimit dhe mungesës. Është e nevojshme për të shfaqur përmbajtje në veprimet e dikujt dhe për të qëndruar i ekuilibruar.

Vlera e dytë thelbësore është guximi, i njohur gjithashtu si guximi dhe forca e brendshme përballë vështirësive. Vetëm kur dikush është i guximshëm mund t’u rezistojë tundimeve dhe të kapërcejë vështirësitë.

Vlera e tretë kryesore është maturia. Ata që janë të lumtur janë në gjendje të vetëgjykojnë dhe të veprojnë në mënyrë morale. Ata mund të jenë të ndërgjegjshëm, të mësojnë nga gabimet e tyre dhe të përpiqen të jenë më të mirë.

Vlera e katërt dhe e fundit kryesore është drejtësia, të cilën Aristoteli e përkufizon si rrugën e mesme midis të qenit vetëmohues dhe egoist. Aristoteli pohoi se ndërsa dikush duhet të ndjekë dëshirat e veta, është e rëndësishme të ndihmosh edhe ata përreth tyre që të lulëzojnë. Një person i lumtur do të kontribuojë për një shoqëri më të mirë dhe më të drejtë.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.