George Washington i shkruan letër mikut të tij Newenham!

“Më ka ardhur keq nga ajo pamje e zymtë të cilën ma keni përshkruar në letrën tuaj të Dhjetorit, rreth disa qështjeve në vendin tuaj; por shpresoj që gjërat të mos shkojnë deri aty sa të arrestoheni edhe ju.

Nga të gjitha armiqësitë që kanë ekzistuar mes njerëzve, ato të cilat shkaktohen nga një dallim në ndjenjat fetare, duket se janë më të dhimbshmet dhe më të pa – përmirësueshmet, dhe gjithashtu duket se janë edhe më të vjetëruarat.

Më mbante shpresa se politikat e mençura dhe liberale, të cilat e kanë shënuar epokën tonë, të paktën do ti kenë pajtuar mes vete të krishterët e të gjitha besimeve, dhe se ne kurrë më nuk do të shihnim që kontestet fetare të mbarten në një arenë të tillë që do ta rrezikonte paqen e gjithë shoqërisë.”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.