Fragment nga “Seksi i dyte” – Simone de Beauvoir

“Mallkimi që qëndron pas martesave është ai që individët shpeshherë bashkohen në dobësinë më shumë se sa në forcën e tyre, gjithmonë duke kërkuar nga njëri – tjetri, në vend se të gjejnë kënaqësi duke i dhënë njëri – tjetrit.

Madje është edhe më zhgënjyese kur ëndërrojnë të fitojnë plotëni përmes fëmijëve, të fitojnë ngrohtësi, vlerë, të cilën ata janë të paaftë ta krijojnë vetë; fëmija i sjell kënaqësi vetëm gruas e cila e dëshiron lumturinë e tjetrit pa asnjë interes, gruas e cila është e aftë ta kapërcej ekzistencën e vetë pa u mbyllur në vetëvete.”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.