Fragment nga “Othello” i Shekspirit

OTHELLUA
Eja, bej be, genje dhe shko ne funt te dheut; Se, nga qe dukesh posi engjell, nofta djajte Te kene frike te te kapin; bej pra bë
Qe je e ndershme dhe mallkohu per dy here.
DESDEMONA
Jam, e di vete Zoti.
‘ OTHELLUA
Po Zoti di qe je e pabese si Sketerra.
DESDEMONA
Per cilin, Zot ? Me cilin ? Si jam e pabese ?
OTHELLUA
Ah, Desdemone!—ike! ike! ike!
DESDEMONA
O dit’ e zeze!—Thua-me pse qan ?
Mos jam, Zot, une shkaku i ketyre lotve ? Osë ne qofte se kujtoni qe im-âte
Ka shkelur kembe te te heqin se ketejmi, Mos m’a hith mua fajin; ne e humbe ti,
Ε humba edhë une.
OTHELLUA
Te kish dhene Zoti Te me çprovonte me mjerime, te me binin
Si bresher permi koke turpe dhe semundje, Te mbytesha ne zi e vojtje gjer me buze, Dhe rop te binja un’ e shpresa im’ e funtme, Do kisha gjetur ne nje çip te shpirtit tim Nje pikeze durim. Po, oh ! i mjeri une,
Te behem gazi dhe perqeshj’ e tere botes,
Te me rrefejne kur te shkonj kudo me gisht!”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.