Epikuri për Kënaqësinë

Ne njohim Kënaqësinë si instinktin e parë të Mirë brenda nesh. Nga Kënaqësija e fillojmë secilin akt të përzgjedhjes ose eskivimit dhe tek Kënaqësija kthehemi përsëri duke u thirur nga ndjenja si standard, me të cilin ne arsyetojmë cdo të Mirë.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.