Bhavacakra, Rrota e Ekzistencës

Bhavacakra është rrota e ekzistencës së kësaj bote dhe përshkruan ciklin samsara. Ajo mund të gjendet në muret e tempujve budistë tibetianë, sepse në Budizëm piktura është një metodë popullore për të mësuar filozofinë, në mënyrë që t’u shpjegojë mësimet budiste vizitorëve jo-monastikë. Tradita na thotë se rrota e parë e jetës u pikturua nga vetë Buda, duke ilustruar të vërtetat e vuajtjes dhe rrugën drejt ndërprerjes së saj. Rrota tregon një gamë të gjerë imazhesh budiste.

Në qendër, ka tre kafshë. Këto përfaqësojnë tre helmet që, sipas të Vërtetës së dytë fisnike, janë shkaktarët e vuajtjeve. Derri simbolizon injorancën, gjarpri zemërimin dhe zogu dëshirat. Në shumicën e rasteve, gjarpërinjtë dhe zogjtë përshkruhen të dalin nga goja e derrit, për të simbolizuar rritjen e tërbimit dhe lidhjes për shkak të injorancës. Shtresa e dytë formohet nga dy gjysmë rrathë, njëri i lehtë dhe tjetri i errët. Ato përfaqësojnë ligjin e shkakut dhe pasojës, ose karma, duke ilustruar dikotominë e veprimit të virtytshëm dhe jo të virtytshëm.

Për më tepër, shtresa e tretë tregon gjashtë mbretëritë e samsara. Meqenëse rilindja është, në fakt, thelbi i dhimbjes së jetës, samsara përfaqëson të Vërtetën e parë Fisnike, të vërtetën e vuajtjes. Fushat e paraqitura përfshijnë tre ato më të lartat, që përmbajnë perëndinë, gjysmëzotin dhe njerëzit, dhe tre ato më të ulëta, që përmbajnë kafshë, fantazma dhe ferr. Pjesa e katërt përshkruan 12 Nidanat, dymbëdhjetë lidhjet shkakësore që shpjegojnë ndikimin që kanë jetët e kaluara në procesin e rilindjes. Individët alegorik të pikturuar tregojnë gabimet e shkakut dhe pasojës gjatë gjithë jetës.

Elementi më i dukshëm është figura që mban timonin. Ajo simbolizon impermanencën, dilemën filozofike të vazhdimësisë (anitya), një nga elementet bazë të ekzistencës. Kjo figurë është Yama, perëndia e Vdekjes, tre sytë e të cilit simbolizojnë tre aspektet themelore të ekzistencës: pakënaqësinë, jo-veten dhe përhershmërinë. Por, vizatimi tregon edhe një mënyrë për t’i shpëtuar këtij cikli vuajtjeje. Për këtë qëllim, në pjesën e sipërme, ne gjejmë Budën duke treguar drejt hënës. Hëna është, në fakt, nirvana në Budizëm, pra e vërteta e ndërprerjes së vuajtjes. Rruga drejt çlirimit e sugjeruar nga Buda ka shumë ndryshime në traditat e ndryshme budiste; ne do të diskutojmë atë të sugjeruar në Budizmin Theravada, shtegun Fisnik Tetëfish.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.