6 rregullat e te degjuarit – Eric Fromm

-Rregulla elementare për ta praktikuar këtë art është koncentrimi i plotë në njeriun që po dëgjon, dëgjuesin.
-Ai duhet të jetë i liruar nga ankthi, asgjë nuk duhet të kalojë nëpër mendjen e tij derisa po e dëgjon dhe kupton tjetrin.
-Dëgjuesi i mirë duhet të ketë imagjinatë të lirë që mund të shprehet me anë të fjalëve.
-Një dëgjues i mirë duhet të ketë ndjenjë prekshmërie nga përvoja e personit tjetër dhe duhet të jetë i fortë mjaftueshëm që atë përvojë ta përjetojë sikur t’i ketë ndodhur atij.
-Kushti për këtë ndjeshmëri dhe prekshmëri është aspekt i rëndësishëm për kapacitetin për të dashur. Ta kuptosh tjetrin ose tjetrën do të thotë ta duash, jo në kuptimin erotik por në sensin e arritjes së atij personit duke rrezikuar dhe tejkaluar këtë rrezik që mund ta humbësh veten.
-Të kuptosh dhe të duash janë dy gjëra të pandara. Nëse janë të ndara, dera e kuptimit është e mbyllur dhe do të mbetet e tillë.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.