20 shprehje nga George Bernard Shaw

1. “Koha është një mësues i mirë, por i vret të gjithë nxënësit e saj”.

2. “Një jetë e kaluar me gabime jo vetëm që është më e ndershme, por më e vlefshme se një jetë e kaluar duke mos bërë asgjë”.

3. “Fuqia e vëzhgimit të saktë është quajtur zakonisht cinizëm, nga ata që nuk e kanë këtë aftësi”.

4. “Nuk ka sekrete të mbajtura më mirë, sesa sekretet që supozojnë të gjithë”.

5. “Mos u bëj të tjerëve atë që të tjerët të bëjnë ty, pasi nuk mund të keni të njëjtat shije”.

7. “Nuk ka dashuri më të sinqertë, se sa dashuria për ushqimin”

8. “Mënyra ime e të bërit shaka është të tregoj të vërtetën. Është shakaja më qesharake në botë”

9. “Në burgun e parë që pashë ishte e gdhendur: Mos bëni keq, mësoni të bëni mirë, por ajo ishte e shkruar jashtë, kështu që të burgosurit nuk mund ta shihnin”.

10. “Ata të cilët nuk ndryshojnë dot mendjen e tyre, nuk mund të ndryshojnë asgjë”

11. “Nuk luajmë më sepse plakemi. Plakemi sepse nuk luajmë më”.

12. “Rregulli i artë është se nuk ekzistojnë rregullat e arta”.

13. “Martirizimi është e vetmja mënyrë si një njeri mund të bëhet i famshëm pa aftësi”.

14. “Mungesa e parave janë rrënja e gjithë të këqijave”

15. “Kur një gjë është për të qeshur, kërko me kujdes për një të vërtetë të fshehur.”

16. “Fuqia e vëzhgimit të saktë është quajtur shpesh cinizëm nga ata që nuk e kanë atë.”

17. “Shkenca kurrë nuk zgjidh një problem, pa krijuar dhjetë të tjerë.”

18. “Kujdes nga dituria e devijuar, sepse ajo është më e rrezikshme se padituria”.

19. Rinia është e mrekullueshme. Sa krim që shpenzohet më kot tek fëmijët.

20. “Jeta nuk ka të bëjë me gjetjen e vetvetes. Jeta ka të bëjë me krijimin e vetvetes”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.