10 thënie nga autorë të ndryshëm

Bota është plot dyer, plot raste, fije të tendosura që presin t’u biesh. (Ralf Valdo Emerson)

Te jesh gjithmonë i ndershëm me veten, është një ushtrim i këndshëm. (Sigmund Frojd)

Vlera e një njeriu duhet parë në faktin se cfarë jep, dhe jo në atë se cfarë është në gjëndje të marrë. (Albert Anjshtajn)

Është më mirë t’i meritoni nderet dhe të mos i gëzoni ato, se sa t’i gëzoni dhe të mos i meritoni. (Mark Tueni)

Askush nuk është nderuar ndonjëherë për atë që ka marrë. Nderimi ka qenë për atë që ai ka dhënë. (Kelvin Tuejxh)

Kur keni filluar të mos jepni më kontribut, keni filluar të vdisni. (Eleanor Rusvelt)

Ambicja mund të zvarritet, por mund të ngrihet edhe në fluturim. (Edmund Burke)

Më e mira është armike e së mirës. (Volter)

Megjithëse bota është plot vuajtje, ajo është gjithashtu plot me shembuj për kapërcimin e tyre. (Helen Keller)

Besimi lëviz malet, por ju duhet të vazhdoni t’i shtyni ato, ndërkohë që kryeni lutjen. (Meson Kulej)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.