10 shprehje nga “Njemije e nje net”!

“Kur e ndan mendjen një grua të bëjë një rreng a prapësi, nuk ka burrë a dashnor që ta pengojë. Burrat do të bënin mirë të mos i ndrydhnin gratë, se kështu ato do të ishin të matura dhe të ndershme.”

“Asgjë nuk mund të barabitet me dinakërinë e grave.”

“Kush bën mirë e ka kot, se gjen keq në këtë botë.”

“Më mirë të sakrifikosh të pafajshmin sesa të shpëtosh fajtorin.”

“Fati është i paqendrueshëm. Atij i pëlqen të ulë njerëzit që ka ngritur vetë.”

“O varr! Mos ia shqymbe ti vallë gjithë atë dashuri që kishte për mua? Mos ia shove ti ata sy, që më shprehnin aq dashuri, e që ishin i vetmi gaz i jetës sime?”

“Ç’krim i shëmtuar të vrasësh kaq pa mëshirë shpirtin e një dashnoreje që e dashuron gjer në marrëzi!”

“Ruaje të fshehtën tënde dhe mos ia thuaj asnjeriu: po ia the, s’je më zot i saj. Në rast se zemra jote s’është në gjendje të mbajë një të fshehtë, si mund ta mbajë zemra e tjetrit?”

“Si e keqja, si e mira, nuk vinë kurrë kur i do.”

“Ja ç’është bota, na shkëput nga të mirat, nga miqtë, ose nga të dashurit, dhe shpeshherë nga të gjithë bashkë.”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.